O nás Členská základna Sport Fotogalerie Kontakt
Členská základna
     Sbor dobrovolných hasičů obce Honezovice má cca 60 členů a počet se každoročně mění.
  
  Z vyškolených členů je sestavena zásahová jednotka a za pomoci hasící techniky je připravena k likvidaci menších požárů v katastru obce. Jednotka nedisponuje žádným uvolněným členem a proto je jeho schopnost zásahu značně ovlivněna osobním volnem každého z členů.  Hasící technika PS-8 a PS-12 je již staršího ročníku, ale je stále plně funkční.
 
   Krom stálého udržování akceschopnosti jak techniky, tak jednotlivých členů (schůze, školení velitelů, školení strojníků...)  je SDH také aktivní v celkovém dění obce, kdy se pravidelně podílí na spolupořádání různých akcí. Například spolupracuje na přípravách masopustního průvodu,stavění máje nebo dětského dne.
 
   Co se týká požárního sportu, tak se družstvo složené z členů sboru aktivně zúčastňuje nejen okrskových, ale také pohárových soutěží.  Těchto soutěží se neúčastní výhradně muži, ale od roku 2006 také družstvo složené kompletně z členek něžnějšího pohlaví. Sbor pořádá každý rok tradiční pohárovou soutěž v požárním útoku, která je zakončena večerní taneční zábavou na zelené louce. 
 
  Doufejme, že se počet členů udrží i do budoucna minimálně na aktuálním stavu a sbor bude moci vykonávat svou činnost v plné míře.